Loading...

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerar 70 miljoner kronor till Visualiseringscenter C

2018-02-22T13:26:14+00:00 31 januari 2017|Pressmeddelanden|0 Comments

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse firar 100-årsjubileum år 2017 och donerar 150 miljoner kronor till svenska Science
Centers. Detta syftar till att skapa ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga. Fem
Science Centers i landet får anslag till domteatrar – där besökarna kan resa in i universum, människokroppen eller till andra
oåtkomliga platser och situationer. Visualiseringscenter C får ytterligare anslag för att producera innehåll till samtliga
Science Centers.

– Vi vill inspirera barn och ungdomar till att upptäcka hur spännande vetenskap kan vara. Landets Science centers fyller en viktig
funktion genom att de på ett lekfullt sätt åskådliggör och väcker nyfikenhet för vetenskaplig forskning. Det är viktigt att de också får
en möjlighet att göra det med hjälp av den senaste tekniken inom området, både för att den i sig är en del av vetenskapen och för att
locka så många besökare som möjligt, säger Peter Wallenberg Jr, Stiftelsens ordförande.

Visualiseringscenter C i Norrköping, Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i
Göteborg ingår i satsningen. 100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för
pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C.

– Vi bygger vidare på den visualiseringsteknik och pedagogik som utvecklats i Norrköping. Dommiljön erbjuder en fantastisk möjlighet
att förklara komplexa sammanhang och annars svårbegripliga fenomen på ett sätt som också lockar dagens unga, säger Anders
Ynnerman, direktör för Visualiseringscenter C och professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet.

Genom donationen ökar antalet besökare som får möjlighet att uppleva de populärvetenskapliga berättelserna med hjälp av
domtekniken. Nuvarande 100 000 som besöker domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping varje år ökar till 1,5 miljoner, spridda
över hela landet genom denna storsatsning och samarbete mellan de fem Science Centren.

Pressträff och kontakt

Tisdagen 31 januari kl. 13.00 på Visualiseringscenter C

Anmälan sker till jonathan.klittmark@visualiseringscenter.se. Fotografering och filmning är tillåtet.

På plats för intervjuer:

  • Anders Ynnerman, konsortiedirektör, Visualiseringscenter C samt professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet
  • Sofia Seifarth, VD, Norrköping Visualisering AB
  • Anna Öst, Chef Produktionsavdelningen, Norrköping Visualisering AB

Om Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny
medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den
forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika
industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i
konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings
universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio.

Om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk
grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda
forskare samt genom projektanslag.

Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och
utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och den näst största i Europa.