Loading...
Om Wisdome 2023-12-06T10:56:18+00:00

Vad är Wisdome?

Visa film

Startskottet för Wisdome var Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation på 150 miljoner kronor år 2017. Wisdome syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framför allt bland Sveriges unga och har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center samt flera universitet och forskningsmiljöer kring forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera. Wisdome hittar du på Visualiseringscenter C i Norrköping, Curiosum i Umeå, Malmö museer i Malmö, Universeum i Göteborg och på Tekniska museet i Stockholm.

Kontakta oss

Malmö Museer

Med interaktivitet och ett lustfyllt lärande vill Malmö Museer med Wisdome-satsningen skapa engagemang och intresse för vetenskap. Aktiviteterna och lärmiljöerna ska stimulera kreativitet och öka den digitala kompetensen. Tillsammans med offentliga aktörer, akademi och näringsliv bildas en arena för kunskapsdelning och möten mellan olika aktörer och museets besökare.

Läs mer om Malmö Museer

Tekniska museet

För att lösa framtidens globala utmaningar och rekryteringsbehov satsar vi på barn och ungas teknikintresse här och nu. Fler behöver känna att de är en del av lösningen för ett hållbart samhälle. Vi tror att allt börjar med nyfikenhet. På Tekniska museet låter vi barn och unga utforska teknik på helt nya sätt, vi stärker deras tekniska och digitala självförtroende samt inspirerar dem att bli morgondagens innovatörer.

Läs mer om Tekniska museet

Curiosum

Umeås nya science center, Curiosum, öppnar 2020. Med en interaktiv lär- och upplevelsemiljö vill Umeå universitet i samverkan med Umeå kommun och näringsliv skapa nyfikenhet och intresse för vetenskap och teknik hos barn och unga. Genom frågor som berör och med kreativa pedagogiska metoder vill vi erbjuda något för alla, från domföreställningar, utställningar och kreativa verkstäder till föreläsningar och event.

Läs mer om Curiosum

Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter. Här får barn och vuxna utforska världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser och lärmiljöer som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Genom vårt arbete, med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar, stärker vi kompetensförsörjningen, ökar innovationsförmågan och skapar handlingskraft för Agenda 2030.

Läs mer om Universeum

Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett konsortium och en mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola. Utgångspunkten ligger i den visualiseringsforskning i världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Vi vill bjuda alla besökare på upplevelser som ger ny kunskap. Det primära målet är att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen och teknik hos barn och ungdomar.

Läs mer om Visualiseringscenter C
Kontakt
Press