Loading...
Hem 2018-08-28T14:25:15+00:00

Två scenarier för Wisdome Malmö – slutseminarium för förstudien

28 mars 2018|

Vad krävs för att Wisdome Malmö ska kunna skapa en innovativ mötesplats för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet? På vilka sätt kan ett science center främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling? Och hur kan verksamhete [...]

Fler inlägg

Teknikens och Sjöfartens hus på Malmö Museer stängs för ombyggnad

11 januari 2019|

På måndag den 14 januari stängs Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer, för ombyggnad. Bland annat byggs en ny entré, nya toaletter och ett kapprum. Huset planeras öppna igen i september 2019. "Antalet besökare till huset har ökat under flera år och väntas öka ytterligare när Wisdome-satsninge [...]

Fler pressmeddelanden

Vill du vara med?

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhet. Den digitala omställningen går för långsamt – risken är att Sverige förlorar i konkurrenskraft mot omvärlden. Både samhället i stort och näringslivet är beroende av den samlade digitala kompetensen och framtida innovationsförmågan. Wisdome är en del av lösningen.

Bli samarbetspartner
Kontakt
Press