Loading...
Press 2023-11-10T08:38:06+00:00

Wisdome är ett konsortium med fem science center i storstadsregionerna. Tillsammans med Sveriges ledande lärosäten och forskningsmiljöer skapar vi nu nya upplevelsearenor i form av labb och domteatrar för skola, allmänhet och företag.

Widsome gör det möjligt att ta besökare till platser vi aldrig själva kunnat nå, se det som annars skulle vara dolt för oss och skapar förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för oss att ta in. Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning tillgänglig för alla.

Wisdome har sin utgångspunkt i den världsledande forskningen inom visualisering som bedrivs vid Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. Med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skalar vi nu upp i en nationell satsning.

Kontakt
Press