Loading...

Science Center Malmö Museer mottar donation till unik satsning på visualiseringar och VR

2018-02-22T13:26:31+00:00 31 januari 2017|Pressmeddelanden|0 Comments

Spektakulära presentationer i domformat, virtual reality-miljöer som stimulerar lärande och utveckling och i Malmö ett speciellt fokus på hållbar utveckling och digitala spel. Nu står det klart att Science Center Malmö Museer mottar tjugo miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik i en kommande domteater. Donationen är en del av en nationell satsning, Wisdome, med fem science centers och tillhörande forskningsmiljöer.

Avsikten är att till 2019 skapa en innovativ mötesplats för visualisering av vetenskap i Malmö för elever, studenter, forskare, näringsliv och allmänhet. Ett mål är att öka barn och ungas intresse för vetenskap och väcka nyfikenhet på att själva utforska världen. Ett annat mål är att erbjuda företag en plats för innovation och visualisering av hållbara lösningar.

”Malmö är redan idag en stad som är väl känd i världen för sitt arbete med hållbar stadsutveckling”, säger kulturdirektör Elisabeth Lundgren. ”Med en mötesplats för visualiseringar i världsklass kan vi på ett mer inspirerande sätt presentera hur insatser för ett hållbart samhälle på lokal nivå kan få globala effekter.”

”Vår placering i centrala Malmö, med havet och högskolan som grannar är optimalt – mitt emot den nya stadsdelen som växer fram i Varvsstaden och ett stenkast från den medeltida stadskärnan”, kommenterar Katarina Carlsson, museichef på Malmö Museer.

”Vi vill erbjuda barn och unga unika upplevelser som stimulerar till eget skapande och utforskande”, säger Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare på Science Center Malmö Museer. ”Att tro på sin egen förmåga är en viktig förutsättning för att ta till sig ny kunskap och med tanke på Malmös socioekonomiska situation är det viktigt att så många som möjligt får ta del av satsningen.”

Bakgrund – inbjudan från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Inför 100-årsjubileet 2017 av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har Science Center Malmö Museer bjudits in att söka 20 mkr till teknikutveckling för att etablera en domarena och mötesplats för visualiseringar och kommunikation av vetenskap i Malmö. Den nationella satsningen, Wisdome, omfattar fem science center: Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping.

100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C.​Genom donationen ökar antalet besökare som får möjlighet att uppleva de populärvetenskapliga berättelserna med hjälp av domtekniken. Nuvarande 100 000 som besöker domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping varje år ökar till 1.5 miljon, spridda över hela landet genom denna storsatsning och samarbete mellan de fem science centren.

Mötesplatsen utvecklas i ett brett samarbete

Mötesplatsen utvecklas i samarbete med forskningsmiljöerna Malmö Högskola, ESS, MAX IV liksom tre näringslivskluster Sustainable Business Hub (SBHUB), Media Evolution och Game City, vilka tillsammans bildar ett nätverk med över 500 företag som är verksamma i Skåne.
”Projektet Wisdome passar väldigt väl in med målbilden för skapandet av Malmö universitet 2018 där högkvalitativ utbildning och forskning ska ske i nära samverkan med övriga delar av samhället för att skapa, dela och nyttiggöra kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt”, kommenterar Nils Ekelund, professor vid Malmö Högskola.
Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Flera större företag i Sustainable Business Hubs nätverk har visat intresse för att en dom etableras i Malmö.
”Vi ser att behovet av att företag och städer tillsammans kan visualisera lösningar ökar. Detta blir en fantastisk möjlighet för dem att utveckla visualiseringar på ett mer lättförståeligt sätt”, säger Per Simonsson, VD för Sustainable Business Hub.

Visualisering som gör skillnad

Den värld vi lever i är både komplex och komplicerad. Med tillgång till ett oändligt utbud, dygnet runt, tycks vi ha allt svårare att bli berörda på djupet. Men att få uppleva det vi inte kan se med blotta ögat, det som är för stort, för smått, för snabbt eller för långsamt i en miljö som innesluter en i upplevelsen och skärmar av en från bruset utanför – det kan göra hela skillnaden.
Med den senaste tekniken som används i dommiljöer och i virtual reality (VR) väcks nyfikenheten och lusten att utforska på ett fundamentalt annorlunda sätt än genom traditionella medier som text och bild. Det kan handla om att för första gången få se hur trollsländans vingslag roterar åt olika håll – samtidigt. Eller att förstå att dina synintryck lurar din hjärna när du i en virtuell värld går ut på en planka, rakt ut från Empire State bildnings översta våning. Du vet att du är i ett tryggt rum med fem centimeter till golvet, men du får ändå svindel som får benen att darra. Det är inte bara en helhetsupplevelse för din syn och hörsel, utan för hela din kropp.

För mer information och kommentarer, kontakta:

  • Elisabeth Lundgren, kulturdirektör Malmö stad, tel. 076-634 29 27
  • Katarina Carlsson, museichef Malmö Museer, tel. 073- 334 49 50
  • Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare, Science Center Malmö Museer, tel. 0708-53 91 86
  • Per Simonsson, VD Sustainable Business Hub, 0766-34 75 63
  • Nils Ekelund, professor Malmö Högskola, 040-665 80 21
  • Tutti Johansson Falk, kommunikationschef MAX IV, Lund, 0766-32 33 26
  • Pia Kinhult, Strategic Project Advisor ESS, Lund, 0721-79 23 39
  • Sara Ponnert, projektansvarig Media Evolution, 070-610 75 96
  • Peter Lübeck, verksamhetsledare Game City, 0702-97 99 40

Utsänt av: Louise Andersson, kommunikatör Malmö Museer/Kulturförvaltningen, louise.m.andersson@malmo.se, tel. 0734-35 41 73.