Loading...

Universeum får 20 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för satsning på visualiseringsteknik

2018-02-22T13:25:54+00:00 31 januari 2017|Pressmeddelanden|0 Comments

Med visualiseringsteknik i världsklass ska Universeum göra världen, naturvetenskapen och tekniken mer begriplig. I en domteater längst upp på Universeums tak ska besökarna tas med till platser de aldrig annars kunnat nå, som in i människokroppens minsta byggstenar, bakåt i historien eller ut i rymden.

I samband med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fyller 100 år 2017 ges en jubileumsdonation till fem svenska science centers; Visualiseringscenter C i Norrköping, Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i Göteborg. Donationen om 150 miljoner kronor syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap.

– Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex vetenskap tillgänglig för alla. Göteborgs pärla Universeum får nu ytterligare en dimension för att kunna åskådliggöra forskning för sin publik och entusiasmera generationer med ny kunskap, säger Björn O. Nilsson, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Av de 150 miljonerna går 100 miljoner till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion vid Visualiseringscenter C.

– Vi är mycket stolta och glada över att få ta del av denna jubileumsdonation som gör det möjligt för oss på Universeum att, med utgångspunkt i spetsforskning, göra världen mer begriplig. Med domteatern kommer vi att öka både barns och vuxnas kunskap och kreativitet – en grundläggande förutsättning för att kommande generationer ska kunna nyttja möjligheterna och hantera utmaningarna som uppstår i en snabbt föränderlig värld. Domteatern manifesterar verkligen själva essensen av Universeum – en stark upplevelse som på samma gång är både viktig och underhållande, påpekar Carina Halvord, VD på Universeum.

En kupol på Universeums tak

Universeum planerar att bygga sin domteater i en kupol längst upp på husets tak. Inuti kupolen projiceras de digitala presentationerna på en sfär ovanför och runt omkring besökarna. Projektet bygger vidare på den visualiseringsteknik och pedagogik som utvecklats i Norrköping under ledning av Anders Ynnerman, direktör för Visualiseringscenter C och professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet.

Visualiseringstekniken tar oss till platser vi aldrig kunnat nå själva, låter oss se det som annars skulle vara dolt för oss och skapar förståelse för skeenden som är för små, för stora, för snabba eller för långsamma för människan att överblicka. Upplevelserna i domteatern kommer förklara hur världen fungerar utifrån banbrytande forskning om till exempel mikro- och cellbiologi, nanoteknologi, kvantfysik och autonoma system – forskning som fått avgörande betydelse för hur vi ser på världen.

– De stora kliv som tagits inom naturvetenskap och teknik de senaste decennierna kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt. Samtidigt är det viktigare än någonsin att vi alla tillägnar oss en kunskap om hur världen fungerar. Domteatern är i grunden ett storslaget pedagogiskt verktyg som med sin starka, visuella berättelse ger besökarna ny förståelse och kunskap, förklarar Håkan Sigurdsson, vetenskaplig ledare på Universeum.

Samarbeten med akademin och näringslivet

Domteatern öppnar nya möjligheter för människor att ta del av den senaste forskningen och vetenskapliga utvecklingen hos såväl universitet som företag, lokalt, nationellt och internationellt.

– Det är fantastiskt roligt att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör den här kraftfulla satsningen på visualiseringsteknik, och att man därigenom tillför en ny dimension i arbetet med att göra forskningen tillgänglig för allmänheten, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

– Genom den här donationen får Västsverige en kraftfull arena för vetenskaplig visualisering, något som jag är övertygad om kan stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Att få uppleva vetenskapliga fenomen med många sinnen samtidigt tror jag är en nyckel till djupare förståelse av hur världen fungerar, säger Stefan Bengtsson, rektor och VD på Chalmers.

Planerad invigning för domteatern är hösten 2019. Den nationella satsningen går under namnet Wisdome.

Om Wisdome

Visualiseringscenter C i Norrköping, Umevatoriet i Umeå, Science Center Malmö Museer, Tekniska Museet i Stockholm och Universeum i Göteborg ingår i satsningen. 100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C.​

Genom donationen ökar antalet besökare som får möjlighet att uppleva de populärvetenskapliga berättelserna med hjälp av domtekniken. Nuvarande 100 000 som besöker domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping varje år ökar till 1,5 miljoner, spridda över hela landet genom denna storsatsning och samarbete mellan de fem science centren.

Om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.
Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning. Det gör stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och den näst största i Europa.