Loading...

20 miljoner kronor till domteater och VR-arena ska väcka ungas teknikintresse 

2018-02-22T13:24:35+00:00 31 januari 2017|Pressmeddelanden|0 Comments

Tekniska museet får 20 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att bygga en domteater med den senaste visualiseringstekniken för storskaliga projektioner samt en virtual reality-arena. Målet med den nya satsningen är att väcka barns och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och dataspel.

–På Tekniska museet utgår vi från barn och ungas upptäckarglädje och med vår nya satsning får de möjlighet att utforska teknik på ett helt nytt sätt. Om vi ska kunna möta framtidens kompetensbehov måste vi stärka barn och ungas tekniska självförtroende och inspirera dem till att bli morgondagens innovatörer, säger Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet.

I samband med sitt 100-årsjubileum tillkännager Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse idag en donation på 20 miljoner kronor till Tekniska museet i Stockholm. Det är en del av en nationell satsning för att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Totalt ger stiftelsen 150 miljoner kronor till projektet Wisdome, där fem science centers i landet arbetar tillsammans för att utveckla och erbjuda inspirerande och världsunika upplevelser av vetenskap.De fem institutionerna når tillsammans 1,5 miljoner besökare i hela landet, och har forskningssamarbeten med 8 universitet och högskolor.

Domteatern och virtual reality-tekniken gör det möjligt att förklara komplexa sammanhang och svårbegripliga fenomen, och förstärker Tekniska museets roll som ett komplement till skolans klassrumsundervisning. Tekniken gör det möjligt att färdas i tid och rum och till platser eller situationer som annars inte skulle vara möjliga – ut i universums oändlighet eller in bland hjärnans blixtrande synapser. De tre första produktionerna kommer att handla om rymd, klimat och mikrokosmos.

Tekniska museet i Stockholm får en helt ny tillbyggnad med den allra senaste visualiseringstekniken för enorma projektioner och virtual reality-upplevelser av visualiserad vetenskap, teknik och konst, med en särskild satsning på dataspel. Museet kommer också att samarbeta med Stockholms Stad för att utveckla staden som besöksmål och etableringsort.

– Satsningen bidrar till att ytterligare positionera Stockholm som en av de ledande städerna i världen inom spel och VR. Det är speciellt glädjande med en satsning på barn och unga, säger finansborgarrådet Karin Wanngård.

Samarbete med högskola och universitet

En viktig del av projektet är att ge högskolor och universitet helt nya möjligheter att visa upp den senaste forskningen. I samband med projektet Wisdome har Tekniska museet också skrivit avsiktsförklaringar om samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

– Det här ger unika möjligheter för KTH att visualisera vetenskapliga projekt i framkant på en publik arena. Det blir ett intressant möte mellan forskning, barn, unga och näringsliv, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

Bakgrund – inbjudan från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Inför 100-årsjubileet 2017 av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har Tekniska museet genom inbjudan getts möjlighet att söka 20 MSEK för visualiseringsteknik i syfte att etablera en arena för visualisering och kommunikation av vetenskap i Stockholm. Den nationella satsningen, Wisdome, omfattar fem science center: Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm,Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping.

100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C.Genom donationen ökar antalet besökare som får möjlighet att uppleva de populärvetenskapliga berättelserna med hjälp av domtekniken. Nuvarande 100 000 som besöker domteatern på Visualiseringscenter C i Norrköping varje år ökar till 1.5 miljoner, spridda över hela landet genom denna storsatsning och samarbete mellan de fem science centren.

Byggnaden för en domteater och VR-arena på Tekniska museet beräknas kosta mellan 30 och 50 miljoner kronor och kan öppna våren 2019. Utöver bidraget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till teknik och produktioner ger Stora Fonden ytterligare 13 miljoner kronor till Tekniska museets satsning. Tekniska museet söker nu ytterligare samarbetspartners med för denna långsiktiga satsning på framtidens kompetens.

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe

Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 314 666 besökare 2017.