EnVRment på Malmö Museer

2019-05-17T15:20:47+00:00 17 maj 2019|Okategoriserade|0 Comments

Den 17 maj fick Malmö Museer besök av en grupp masterstudenter från Lunds tekniska högskola och kognitionsvetenskapen vid Lunds Universitet. Gruppen har tagit fram en interaktiv VR-upplevelse kallad EnVRment där frågor väcks kring hållbarhet. Nu var det dags att testa upplevelsen i en musei-kontext, och till hjälp hade vi en högstadieklass från Kryddgårdsskolan i Malmö!

Mattias Wallergård (t.v.) från VR-labbet på LTH assisterar eleverna när de testar EnVRment. © Andreas Nilsson/Malmö Museer

I EnVRment finns olika spel som förhåller sig till frågor som energi, sopsortering med mera. Engagemanget hos eleverna var stort, när de i spelet påverkade miljön med sina olika val och ageranden.

För museet är denna aktivitet ett sätt att titta närmare på hur VR-verktyget kan vara till nytta i en museikontext, och vilka utmaningar som finns. Lunds universitet är bland annat intresserade av att studera hur upplevelsen kan faciliteras, och hur den kan paketeras för att vara till nytta för lärande och lärare. För studenterna å sin sida är det viktigt att se hur EnVRment kan komma till nytta och vara tillgänglig för en publik.

Lunds universitet är en av samverkansparterna i  det regionala EU-projekt inom ramen för Wisdome som genomförs på Malmö Museer just nu, läs mera här.

På bilden assisterar Mattias Wallergård (t.v.) från VR-labbet på LTH eleverna när de testar EnVRment. © Andreas Nilsson/Malmö Museer