Kick-off för Wisdome i Norrköping

2018-02-23T16:20:17+00:00 23 februari 2018|Okategoriserade|0 Comments

Ett 70-tal deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor samlades den 22 februari i Norrköping för att diskutera framtidens interaktiva lärmiljöer och visualiseringsteknikens möjligheter.

Publik tittar på rymden i realtid

Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet och Elisabeth Nilsson, Östergötlands landshövding inledde dagen med att berätta om hur viktigt Visualiseringscenter C är för Norrköping och Sverige och om visualiseringsforskningen vid Linköpings universitet, som är i absolut världsklass.

Från kosmos till mikrokosmos

Christer Fuglesang tog deltagarna med på en resa i rymden. Han framhöll vikten av att kommunicera vetenskap till barn och unga på ett intresseväckande sätt, vilket också är ett av huvudsyftena med Wisdome.

Professor Anders Ynnerman demonstrerade domen och visade hur man med visualiseringstekniken kan fördjupa sig i mumier, molekyler och inte minst resa till Mars. Med denna teknik kan barn och unga använda samma data och bilder från rymdsonder och satelliter som forskarna använder.

Anders Ynnerman berättade även om projektet OpenSpace, en plattform för visualiseringar, rymdforskning och vetenskapskommunikation. Programvaran har en öppen källkod och bilder från rymden uppdateras kontinuerligt.

Digitalisering i skolan

Marie Rådbo och Lena Tibell, professorer vid Linköpings universitet visade på hur man skulle kunna kan ta ut innehållet digitalt till klassrummen, något som blir en naturlig förlängning av Wisdome. Projektet NTA Digital består av digitala paket med ny teknik där lärarna själva kan bestämma nivån som eleverna kan jobba med.

Skolan var ett återkommande ämne under dagen. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping kommun, Lars Stjernkvist, pratade om skolans utmaningar och möjligheter. Han lyfte fram behovet av fler satsningar på naturvetenskap och teknik där Sverige i nuläget underpresterar.

Nyttan för näringslivet

Jan-Eric Sundgren, IVA Tekniksprånget berättade om näringslivets utmaningar med digitalisering och behovet av fler ingenjörer i hela Sverige. Han menade att näringslivet borde jobba mer med science centers och universitet, vilket ju Wisdome skapar förutsättningar för.

Thomas Rydell, VD för företaget Interspectral AB, berättade om det virtuella obduktionsbordet, en av de första produkterna som skapades på Visualiseringscenter och som nu installeras över hela världen. Interspetral är ett direkt resultat av satsningen på Visualiseringscenter C. En miljö som gett upphov till flera nya företag tack vare det nära samarbetet med studenter.

Paneldiskussion och rundabordssamtal

I paneldiskussionen om Wisdomes potential deltog Gunilla Nordlöf, generaldirektör från Tillväxtverket, Jan-Eric Sundgren från IVA Tekniksprånget, Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet, Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande för Vinnova och Mille Millnert, styrelseordförande för WASP (Wallenberg Autonomous System and Software Program).

Gunilla Nordlöf lyfte fram betydelsen av oväntade konstellationer som mötesplatser som dessa science center kan ge. Anna Nilsson-Ehle menade att nästa alla stora utmaningar vi ser idag kräver analyser och problemlösning på systemnivå, här kan visualiseringstekniken och Wisdome göra skillnad.

Jan Eric Sundgren menade att den allt överskuggande frågan handlar om kompetensförsörjningen och att industrin ofta glömmer bort sin viktigaste underleverantör, nämligen skolan.

I de rundabordssamtal som följde fördjupades diskussionen om skolans utmaningar, där kostnader och möjligheten att ta sig till domerna diskuterades. Men också möjligheterna som ett besök på en sådan plats innebär. Förståelsen för komplexa samband och komplicerade förhållanden går så otroligt mycket snabbare, än att tillgodogöra sig samma kunskap i dagens skolmiljö.

Något som också diskuterades var hur vi kan mäta effekterna av denna satsning. Vilka förväntningar har barn och unga inför ett besök och vilka frågor de tar med sig hem? I vilken utsträckning blir de nyfikna på att själva ta reda på mer? Här har vi inom Wisdome redan börjat involvera en rad olika forskare, att planera för både följeforskning och löpande utvärderingar.

Ytterst handlar det om att väcka nyfikenhet och rum för kreativitet som kan skapa förutsättningar för att stärka Sveriges framtida innovationsförmåga.

Jonathan Klittmark, Visualiseringscenter C
Mimmi Tegnér, Science Center Malmö Museer