Loading...

Umevatoriet utökar för att förbereda för Wisdome

2018-02-22T13:24:55+00:00 18 januari 2018|Pressmeddelanden|0 Comments

Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet, är projektledare för nya Umevatoriet. Det befintliga Umevatoriet är ett aktivitetscentrum med planetarium som syftar till att få barn och ungdomar intresserade av framför allt teknik och naturvetenskap. Det kommer nu att slås samman med Sliperiet på Umeå universitets Konstnärliga campus och därutöver byggs en ny domteater. Det nya centret beräknas stå klart våren 2019.

Hur känns det att projektleda nya Umevatoriet?

– Det känns jättespännande och roligt. Det finns otroligt många möjligheter, samtidigt som det givetvis finns utmaningar med att slå ihop två verksamheter med delvis olika inriktningar. Personalen vid både Sliperiet och Umevatoriet liksom de verksamhetsutvecklingstankar som finns är centrala kuggar för att få själva bygget rätt från början. Även om jag ska försöka hålla ihop processen finns det alltså viktiga delar som andra primärt ansvarar för.

Varför flyttas Umevatoriet?

– Ett grundläggande skäl är att Umevatoriet behöver utöka sin kapacitet. De måste i dag tacka nej till nästan hälften av alla förfrågningar om besök från skolor och de har inte möjlighet att ha öppet på kvällar och helger i den utsträckning som de skulle vilja – och skulle ha besöksunderlag för. Ett annat skäl är att Umeå kommun är intresserad av att få ett attraktivt besöksmål kopplat till staden mellan broarna. Bildmuseet och andra verksamheter som, vid sidan av Sliperiet, passar fint in i en sådan ambition har bidragit till att Konstnärligt campus valts som plats för nya Umevatoriet.

Hur kommer det nya Umevatoriet se ut? Blir det några nyheter?

– Syftet är att gifta ihop den pedagogiska verksamheten som i dag pågår vid Umevatoriet med den innovationsmiljö som finns vid Sliperiet. Det kommer att kunna resultera i till exempel nya typer av interaktiva läranderesor. Men det som givetvis kommer att märkas mest är den domteater för interaktiva och omslutande vetenskapliga visualiseringar som rent fysiskt ska byggas vid Sliperiet.

Kommer nya Umevatoriet fortsätta att fokusera på naturvetenskap och teknik?

– Eftersom Umeå universitet är ett bredduniversitet kommer alla vetenskapsområden att få plats i den utvecklade verksamheten även om framför allt naturvetenskap, teknik och medicin givetvis kommer att vara centrala delar utifrån dagens verksamhet och det uppdrag som finns från skolan. Involveringen från alla fakulteter kan till exempel ske genom att de vetenskapliga visualiseringarna kommer att beröra ämnesområden och samhällsutmaningar som är tvärvetenskapliga.

Vilka är målgrupperna för nya Umevatoriet?

- Vi arbetar med målsättningen att bygga en verksamhet för fem huvudsakliga målgrupper: barn och unga som; lärare som kan få fortbildning, forskare och studenter som får en ytterligare utvecklad miljö för forskning och utbildning; näringsliv och samhälle som får en plats för samverkan med akademin; samt allmänheten som får ett intressant besöksmål i Umeå.

Vilka finansierar bygget?

– Flytten och utvecklingen av verksamheten initierades i skarpt läge genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i samband med stiftelsens 100-årsjubileum. Donationen fick Umeå universitet/Umevatoriet i samarbete med Visualiseringscentrum C i Norrköping, Universeum i Göteborg, Tekniska museet i Stockholm samt Malmö museer. Syftet är producera de vetenskapliga visualiseringarna samt utrusta domteatrar på alla dessa platser med den senaste visualiseringstekniken. Själva bygget finansieras av fastighetsägaren och sedan hyrs lokalerna av verksamheten som både universitetet och Umeå kommun står bakom.

Kontakt

Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet.
Tel: +46 (0)70 214 40 40
Mejl: Mats.falck@umu.se